Stoelmassage op het werk

MassagestoelStoelmassage op het werk = ziekteverzuim omlaag

Ik maak het maar al te vaak mee; werknemers die met een vermoeid gezicht en soms zelfs een beetje chagrijnig (gestrest) in mijn massagestoel gaan zitten. Maar na een massage staan ze allemaal ontspannen en met een glimlach weer op. En dat is nou precies waarvoor ik het doe. 

  • Een Stoelmassage duurt gemiddeld 15 minuten.
  • De bekende stress -en RSI punten zoals rug, schouders, nek, hoofd, armen en handen komen hierbij aan bod. Maar er is ook ruimte voor plaatselijke klachten.
  • De Stoelmassage wordt door de kleding heen gegeven.
  • De massage is een combinatie van elementen uit de Shiatsu, Triggerpoint/Drukpunt Therapie, Tuina en Deep Tissue Massage.
  • Naast het geven van Stoelmassages, geef ik de werknemers ook tips over Werkhouding, Ademhaling, Ontspanningstechnieken en Voeding. Kortom; Stressmanagement. Werknemers kunnen dan ook even hun verhaal kwijt. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat werknemers na een stoelmassage efficiënter werken, zich meer gewaardeerd voelen, minder stress ervaren en zich hierdoor harder inzetten voor het bedrijf. Bovendien bevordert het de algehele gezondheid en zal het ziekteverzuim hierdoor aanzienlijk verlagen. Dit alles is te danken aan de vele positieve effecten van massage.

 Zelf ervaren wat het met je doet? Maak een afspraak voor een gratis proefmassage.

 

FISCALE VOORDELEN


Stoelmassage en Belastingvoordeel

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 moet de werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een ARBO- plan op te stellen, waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn- out of RSI.

Financiële voordelen en mogelijkheden:

1. Kosten van de stoelmassage aftrekbaar voor de werkgever
Als onderdeel van het ARBObeleid kan een werkgever beslissen aan de medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan een stoelmassage. Met ingang van de nieuwe werkkostenregeling 2011 worden deze door de Belastingdienst zonder verdere voorwaarden als een vrije verstrekking beschouwd en is deze aftrekbaar van de loonbelasting.

2. BTW Stoelmassage aftrekbaar
Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

3. Kosten van de stoelmassage voor rekening medewerker
Als werkgever kunt u medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De ruimte wordt dan door uw organisatie ter beschikking gesteld. De kosten kunnen worden voldaan via de loonadministratie van uw organisatie. Met de werkkostenregeling 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor door de Belastingdienst verruimd. Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen.

4. Ontvangst EU- subsidie
Door de overheid worden EU-subsidies aan bedrijven en instellingen toegekend voor massage- pilots op de werkplek, met het doel het ziekteverzuim terug te dringen. De subsidie kan oplopen tot 100% van de kosten. Het traject van een subsidieaanvraag wordt echt rendabel bij een groot aantal periodieke massages. Dit in verband met de complexiteit en duur van een aanvraag.

Voorwaarden en regelingen:

ARBO-verstrekking
Als bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig hebben en de werkgever schakelt daartoe een gespecialiseerd massagebedrijf in, is er sprake van een vrije ARBO-verstrekking, mits er wordt voldaan aan enkele voorwaarden.

Stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije ARBO-verstrekking:

1. Werkgever heeft een ARBO-plan.
2. De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat ARBO-plan.
3. De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
4. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
5. Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoelmassage tot het loon (eventueel verminderd met een werknemersbijdrage). Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.

Wanneer een bedrijf de inzet van bedrijfsmassage opneemt in een ARBO-plan geeft het de volgende mogelijkheden:

1. Kosten stoelmassage zijn aftrekbaar
De kosten voor stoelmassage zijn volledig aftrekbaar van loon- en vennootschapsbelasting.

2. BTW is volledig verrekenbaar met voorbelasting
De werkgever die de stoelmasseur betaalt voor haar diensten, heeft op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van voorbelasting. Deze voorbelasting betreft de 21% BTW die over de diensten van de stoelmasseur en de eventuele reiskostendeclaratie wordt betaald. Non- profit organisaties kunnen de massages in mindering brengen op hun loonheffing. (Semi-) overheidsinstellingen, die zijn vrijgesteld van BTW heffing kunnen de BTW terugkrijgen van het BTW compensatiefonds. Voor meer informatie zie de website van het Ministerie van Financiën.

Werkkostenregeling 2011

Met ingang van 1 januari 2011 treedt de werkkostenregeling 2011 in. Deze regeling vervangt de oude regeling van de Belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. De werkkostenregeling 2011 brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.

In de nieuwe regeling van de Belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dan kan bedrijfsbreed.

Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als ARBOvoorziening. ARBOvoorzieningen behoren tot de ‘Nihilwaardering’ en gaan niet ten koste van het forfait van 1,4%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers. Ook kan aan werknemers de mogelijkheid worden geboden om met brutoloon stoelmassages aan te schaffen. Voor meer informatie over de Nihilwaardering zie punt 20.2 op deze pagina van de website van de Belastingdienst.